bagaimana hendak mengetahui lelaki pernah melakukan hubungan sejenis